Gra edukacyjna

Zgłaszanie awarii

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Raniżów

zgłaszanie awarii pod numerem:

 

17 2500811

 

Kontakt

Urząd Gminy Raniżów

Rynek 6, 36-130 Ranizów

 

tel. 17 2285034

fax 17 2285365

 

Poniedziałek 7:30 - 15:30

Wtorek 7:30 - 15:30

Środa 7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:30

Piątek 7:30 - 15:30

 

Nr konta:

 

Bank Spółdzielczy Głogów Młp.

23 9159 1049 2002 1000 0130 0005

Pomóż Hubercikowi i innym


List do mieszkańców - pobierz

Informacja dla dawcy - pobierz

więcej...

Ogłoszenie


więcej...

Konsultacje LGD


11 września 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy w Raniżowie mieszkańcy spotkali się na konsultacjach społecznych, które dotyczyły opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020. W zebraniu uczestniczyli reprezentanci trzech sektorów.

więcej...

Złote Gody w Gminie Raniżów


W czwartek, 4 września, w Urzędzie Gminy w Raniżowie odbyły się uroczystości z okazji "Złotych Godów" par małżeńskich, zamieszkałych na terenie naszej gminy. Na zaproszenie Kierownika USC Adama Wosia przybyło 15 z 20 zaproszonych par małżeńskich. Z okazji wspaniałego jubileuszu wszystkim parom został przyznany przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego "Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie". Wręczenia dokonał na uroczystym spotkaniu, zorganizowanym przez GOKSiR, Wójt Gminy Raniżów, Władysław Grądziel. więcej...

X jesienna Giełda Ogrodnicza


Program X Jesiennej Giełdy Ogrodniczej - pobierz

więcej...

OGŁOSZENIE


Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kolbuszowej informuje rolników, że prowadzi nabór uczestników na:

- szkolenie chemizacyjne ?Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym?

- podstawowe - 2-dniowe,

- uzupełniające - 1-dniowe,

- badanie techniczne opryskiwaczy ciągnikowych.

PZDR Kolbuszowa przypomina o możliwości otrzymania dopłaty do materiału siewnego. Rolnikowi kupującemu kwalifikowany materiał siewny zbóż, ziemniaków, roślin strączkowych przysługuje dopłata w wysokości:

- zboża - 80 zł/ha,

- strączkowe - 130 zł/ha,

- ziemniaki - 400 zł/ha.

Składanie wniosków wraz z dowodem zakupu (faktura) do Agencji Rynku Rolnego w Rzeszowie będzie w terminie od 15.01.2016 r. do 25.06.2016 r.

Bliższych informacji uzyskać można u doradcy rolniczego w Urzędzie Gminy Raniżów, pok. nr 12, tel. 723 977 389.

więcej...

Śmieciowa rewolucja


W dniem 1. stycznia 2012 roku zaczęła obowiązywać znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadziła szereg zmian w gospodarce odpadami. Śmiało możemy je nazwać rewolucyjnymi. Przeobrażają one całkowicie dotychczas obowiązujący system gospodarki odpadami na terenie gmin (tekst jednolity ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie dostępny jest na stronach ministerstwa środowiska Dz. U. 2012, nr 0, poz. 391). Niektóre wymagania zawarte w ustawie już nas obowiązują, jednak ostateczny termin wejścia w życie wszystkich założeń ustawy to 1 lipca przyszłego roku. więcej...

Ankieta


W związku z prowadzonymi w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej pracami związanymi z weryfikacją i aktualizacją danych zawartych w mapach popytu na usługi w zakresie dostępu do telefoni stacjonarnej, Internetu szerokopasmowego oraz dostępu do usługi bezpłatnego lub za opłatę niższą niż cena rynkowa Internetu, świadczonego w miejscach publicznych za pośrednictwem hotspotów, pragnę zwrócić się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety na stronie internetowej UKE www.uke.gov.pl więcej...