Gra edukacyjna

Zgłaszanie awarii

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Raniżów

zgłaszanie awarii pod numerem:

 

17 2500811

 

Kontakt

Urząd Gminy Raniżów

Rynek 6, 36-130 Ranizów

 

tel. 17 2285034

fax 17 2285365

 

Poniedziałek 7:30 - 15:30

Wtorek 7:30 - 15:30

Środa 7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:30

Piątek 7:30 - 15:30

 

Nr konta:

 

Bank Spółdzielczy Głogów Młp.

23 9159 1049 2002 1000 0130 0005

PIKNIK RODZINNY


więcej...

Każdy adres jest ważny


Wójt Gminy Raniżów przypomina o wynikającym z art. 47b ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015 r., poz. 520), obowiązku umieszczenia w widocznym miejscu na budynku lub na ogrodzeniu (bramie) nieruchomości, tablicy z nazwą miejscowości, ulicy i nadanym numerem porządkowym. Tablice z numerami porządkowymi powinny być czytelne, widoczne oraz utrzymane w należytym stanie.

Każdy może sprawdzić, czy dom w którym mieszka, jest właściwie oznaczony w ewidencji miejscowości, ulic i adresów prowadzonej w systemie teleinformatycznym. Dane adresowe tam gromadzone zasilają bazy, z których korzystają polskie służby ratownicze. Dzięki dostępowi do informacji adresowej mogą one szybko zlokalizować miejsce zdarzenia, tym samym czas oczekiwania poszkodowanego na pomoc skracany jest do minimum. Dokładność i aktualność danych odgrywa tu kluczową rolę. Żeby sprawdzić swój punkt adresowy, należy kliknąć na baner "System informacji przestrzennej" znajdujący się po prawej stronie i tam wyszukać odpowiedni adres. W przypadku zauważenia niezgodności trzeba ją zgłosić do Urzędu Gminy Raniżów.

Główny Urząd Geodezji i Kartografii od zeszłego roku prowadzi akcję informacyjną pod hasłem "Każdy adres jest ważny", której celem jest podniesienie świadomości wśród obywateli na temat wykorzystania danych adresowych i ich znaczenia. W jej ramach zachęca do obejrzenia wymownych filmów. Można w nich zobaczyć codzienne sytuacje z jakimi spotykają się obywatele oraz jakie dotykają służby ratownicze. Dodatkowo w filmach można wysłuchać opinii specjalistów z poszczególnych grup zawodowych, którzy tłumaczą dlaczego dane adresowe są tak ważne.

Link 1 - Służby ratunkowe

Link 2 - Producenci aplikacji

Link 3 - Doręczanie przesyłek

więcej...

Ostrzeżenie


GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Raniżów, dnia 2016.07.01

OSTRZEŻENIE

Zjawisko: Burze z gradem
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 12.00 dnia 01.07.2016r. do godz. 23.00 dnia 01.07.2016r.

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru od 55 km/h do 65 km/h. Lokalnie grad.

Obszar: Województwo podkarpackie

więcej...

Sprawozdanie z wykonania budżetu.


23 czerwca odbyła się sesja rady gminy Raniżów, na której Radni zagłosowali za udzieleniem wójtowi gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

Głosowanie radnych nad uchwałą absolutoryjną zostało poprzedzone analizą sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r., sprawozdania finansowego. Regionalna Izba Obrachunkowa również pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu oraz wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raniżów o udzielenie absolutorium.

Glosowanie poprzedziła informacja o realizowanych zadaniach połączona z prezentacją przez Małgorzatę Puzio - skarbnik gminy, z którą można się zapoznać na poniższy link.

Prezentacja z wykonania budżetu

Wójt Gminy Władysław Grądziel podziękował za udzielanie mu absolutorium. Podkreślił również że był to rok szczególny ponieważ nie było możliwości pozyskania środków finansowych z zewnątrz. Wójt zwrócił także uwagę na spłatę kredytów tj. zmniejszenie zadłużenia o (880 000,00zł) bo przecież te kredyty były wcześniej brane na inwestycje a my musimy je teraz spłacać. Natomiast gdyby tę kwotę tj.880 000,00 zł zabezpieczyć jako wkład własny tj 15% do RPO można by otrzymać dotację w kwocie 4 990 000,00zł i zrealizować inwestycje na kwotę 5 870 000,00zł.

więcej...

Ogłoszeni GOPS - 500+


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raniżowie przypomina, że z dniem 1 lipca 2016 r. włącznie upływa termin przyjmowania wniosków na Świadczenie wychowawcze (tzw. 500+) z możliwością wyrównania świadczenia od 1 kwietnia 2016 r. W przypadku wniosków złożonych po 1 lipca 2016 r. świadczenie wychowawcze będzie wypłacane począwszy od miesiąca złożenia wniosku.

Wnioski wraz z dokumentami należy składać w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Raniżów w godzinach od 7.30 do 15.30 .

więcej...

Ostrzeżenie


GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Raniżów, dnia 2016.06.24

OSTRZEŻENIE

Zjawisko Silne burze z gradem
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od 2016-06-26 07:30:00 do 2016-06-27 07:30:00

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie po południu i w nocy silnych burz z opadami deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie około 50 mm, oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami opady gradu.

Obszar: Województwo podkarpackie

więcej...

Śmieciowa rewolucja


W dniem 1. stycznia 2012 roku zaczęła obowiązywać znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadziła szereg zmian w gospodarce odpadami. Śmiało możemy je nazwać rewolucyjnymi. Przeobrażają one całkowicie dotychczas obowiązujący system gospodarki odpadami na terenie gmin (tekst jednolity ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie dostępny jest na stronach ministerstwa środowiska Dz. U. 2012, nr 0, poz. 391). Niektóre wymagania zawarte w ustawie już nas obowiązują, jednak ostateczny termin wejścia w życie wszystkich założeń ustawy to 1 lipca przyszłego roku. więcej...

Ankieta


W związku z prowadzonymi w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej pracami związanymi z weryfikacją i aktualizacją danych zawartych w mapach popytu na usługi w zakresie dostępu do telefoni stacjonarnej, Internetu szerokopasmowego oraz dostępu do usługi bezpłatnego lub za opłatę niższą niż cena rynkowa Internetu, świadczonego w miejscach publicznych za pośrednictwem hotspotów, pragnę zwrócić się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety na stronie internetowej UKE www.uke.gov.pl więcej...