Gra edukacyjna

Zgłaszanie awarii

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Raniżów

zgłaszanie awarii pod numerem:

 

17 2500811

 

Kontakt

Urząd Gminy Raniżów

Rynek 6, 36-130 Ranizów

 

tel. 17 2285034

fax 17 2285365

 

Poniedziałek 7:30 - 15:30

Wtorek 7:30 - 15:30

Środa 7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:30

Piątek 7:30 - 15:30

 

Nr konta:

 

Bank Spółdzielczy Głogów Młp.

23 9159 1049 2002 1000 0130 0005

INFORMACJA


więcej...

OSTRZEŻENIE


GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Raniżów, dnia 2016.12.01

OSTRZEŻENIE

Zjawisko Wiatr
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 20:00 dnia 01.12.2016 do godz. 11:00 dnia 02.12.2016
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, z porywami do 90 km/h, z zachodu i północnego zachodu.
Obszar: Województwo podkarpackie

więcej...

Informacja


więcej...

Ogłoszenie - LGD Siedlisko


więcej...

Ogłoszenie - zmiana terminu !!!


Odnawialne źródła energii w Gminie Raniżów

Wójt Gminy Raniżów informuje o ogłoszeniu nabór wniosków w ramach projektu przewidzianego do realizacji przez Gminę Raniżów w ramach działania 3.1. Rozwój OZE, oś priorytetowa III. Czysta energia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Wnioski będą przyjmowane w następującym zakresie:

 • - zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych

 • - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych

 • - zakup i montaż instalacji pomp ciepła

 • - zakup i montaż instalacji kotłów na biomasę

Warunki:

 • - należy posiadać tytuł prawny do nieruchomości (własność, współwłasność, najem);

 • - maksymalna moc instalacji fotowoltaicznej to 3 kW;

 • - energia wytworzona w instalacji powinna być zużywana na własne potrzeby gospodarstw domowych (bilansowanie roczne) - nadwyżka zostanie za darmo oddana do sieci - 1 lipca 2016 r. zmieniła się ustawa o OZE - w ramach "Net metering"u - nie można sprzedawać nadwyżek energii do sieci;

 • - warunek: operator sieci dystrybucyjnej i dostawca energii elektrycznej do wnioskowanego budynku jest tym samym podmiotem;

 • - wraz ze złożeniem wniosku przystąpienia do Projektu, wnioskodawca wyraża zgodę na przeprowadzenie oceny technicznej przez specjalistyczną firmę zewnętrzną upoważnioną i wybraną przez Gminę Raniżów. Koszt oceny technicznej- audytu budynku za każdą wnioskowaną instalacje wynosi 150 zł brutto (koszt ponosi wnioskodawca);

 • - inwestycja będzie realizowana w formie "projektu parasolowego" - w tego typu projektach beneficjent ? Gmina Raniżów przygotowuje, zleca i koordynuje wykonanie mikroinstalacji OZE, z których korzystać będą gospodarstwa domowe z terenu naszej gminy;

 • - w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej uczestnik projektu musi zamontować dodatkowy licznik energii rozdzielający energię wykorzystywaną na cele działalności gospodarczej od energii wykorzystywanej na cele gospodarstwa domowego;

Ostatecznymi odbiorcami projektu będą osoby fizyczne, mieszkańcy Gminy Raniżów, natomiast Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego, pełnić będzie rolę pośrednika i operatora projektu. Maksymalny poziom dofinansowania wykonania mikroinstalacji wynosi 85%, co znaczy, że wkład własny gospodarstwa domowego wynosił będzie nie mniej niż 15 % wartości zadania. Dofinansowanie przyznawane jest w formie bezzwrotnej dotacji pochodzącej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W związku z powyższym, wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zapraszamy do złożenia ankiety i deklaracji uczestnictwa dostępnych na stronie www.ranizow.pl oraz w budynku Urzędu Gminy Raniżów ul. Rynek 6, 36-130 Raniżów.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: www.ranizow.pl

Urząd Gminy w Raniżowie , pok. nr 19
tel.: 17 2285034

UWAGA!!! - zmiana terminu
Termin naboru upływa 30.11.2016 r. o godz. 1500

Wójt Gminy Raniżów

Pliki do pobrania:

Ogloszenie - Odnawialne zrodla energii

Regulamin naboru do projektu

Ankieta

Deklaracja dotycząca udziału w projekcie

Projekt umowy użyczenia

więcej...

Śmieciowa rewolucja


W dniem 1. stycznia 2012 roku zaczęła obowiązywać znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadziła szereg zmian w gospodarce odpadami. Śmiało możemy je nazwać rewolucyjnymi. Przeobrażają one całkowicie dotychczas obowiązujący system gospodarki odpadami na terenie gmin (tekst jednolity ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie dostępny jest na stronach ministerstwa środowiska Dz. U. 2012, nr 0, poz. 391). Niektóre wymagania zawarte w ustawie już nas obowiązują, jednak ostateczny termin wejścia w życie wszystkich założeń ustawy to 1 lipca przyszłego roku. więcej...

Ankieta


W związku z prowadzonymi w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej pracami związanymi z weryfikacją i aktualizacją danych zawartych w mapach popytu na usługi w zakresie dostępu do telefoni stacjonarnej, Internetu szerokopasmowego oraz dostępu do usługi bezpłatnego lub za opłatę niższą niż cena rynkowa Internetu, świadczonego w miejscach publicznych za pośrednictwem hotspotów, pragnę zwrócić się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety na stronie internetowej UKE www.uke.gov.pl więcej...