Gra edukacyjna

Zgłaszanie awarii

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Raniżów

zgłaszanie awarii pod numerem:

 

17 2500811

 

Kontakt

Urząd Gminy Raniżów

Rynek 6, 36-130 Ranizów

 

tel. 17 2285034

fax 17 2285365

 

Poniedziałek 7:30 - 15:30

Wtorek 7:30 - 15:30

Środa 7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:30

Piątek 7:30 - 15:30

 

Nr konta:

 

Bank Spółdzielczy Głogów Młp.

23 9159 1049 2002 1000 0130 0005

Rejestracja i identyfikacja zwierząt - zmiany


Informacje szczegółowe - pobierz

więcej...

Jesienne kompozycje


Regulamin - pobierz

więcej...

Ogłoszenie


więcej...

Ogłoszenie


więcej...

Zawiadomienie


więcej...

LGD Siedlisko - Konsultacje społeczne


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ?Siedlisko? informuje, że trwają konsultacje społeczne w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 (LSR). Najważniejszą zmianą jest ustalenie kwoty wsparcia dla osób, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą - czyli tzw. premii. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Siedlisko" proponuje kwotę 100 000,00 zł. Propozycja kwoty budżetu LSR na rozpoczęcie działalności gospodarczej wynosi 1 500 000,00 zł. LGD "Siedlisko" założyło powstanie 15 nowych firm. Uwagi, opinie prosimy zgłaszać do osobiście do biura Stowarzyszenia w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6, lok. 2/4 lub elektronicznie: biuro@lgdsiedlisko.kolbuszowa.pl do dnia 18 października 2016r.

Propozycje zmian w Strategii znajdują się na stronach: 46, 47, 48, 51, 54-62, 63, 65, 67. Link do LSR http://lgdsiedlisko.kolbuszowa.pl/images/stories/pliki/LSR/2016/lsr3.pdf

Wykaz zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność znajduje się w przesłanym załączniku.

Proponowane zmiany - pobierz

więcej...

Ogłoszenie


Kasa od listopada w Starostwie Powiatowym będzie nieczynna

Informujemy, że od 2 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej nieczynny będzie Punkt Obsługi Klienta, w którym petenci mogli uiszczać opłaty.

Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Mielcu od 2 listopada br. zamyka w budynku Starostwa Powiatowego Punkt Obsługi Klienta. W związku z powyższym płatności będzie można dokonywać:

- w formie bezgotówkowej przy użyciu kart płatniczych w wydziałach merytorycznych Urzędu zajmującego się daną sprawą

- w formie wpłaty gotówkowej w Oddziale Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Kolbuszowej, Plac Wolności 32 (wpłaty na konta Powiatu będą zwolnione z opłaty pobieranej przez bank).

Ponadto informujemy, iż wpłat gotówkowych będzie można również dokonywać w innych bankach lub placówkach pocztowych np.:

- w Banku Spółdzielczym w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 22, czynny od godziny 7.00 - prowizje: za przelew ? 3,00 zł do kwoty 600,00 zł, od wpłaty z tytułu należnej opłaty skarbowej - 0,00 zł,

- w placówkach Poczty Polskiej, ul. Księdza Ludwika Ruczki 10 lok. 3 w Kolbuszowej - czynna od godziny 7.00 z przerwą od godziny 11.30 do 12.00, prowizja za przelew ELIXIR 3,50 zł do kwoty 600,00 zł.

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

więcej...

Śmieciowa rewolucja


W dniem 1. stycznia 2012 roku zaczęła obowiązywać znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadziła szereg zmian w gospodarce odpadami. Śmiało możemy je nazwać rewolucyjnymi. Przeobrażają one całkowicie dotychczas obowiązujący system gospodarki odpadami na terenie gmin (tekst jednolity ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie dostępny jest na stronach ministerstwa środowiska Dz. U. 2012, nr 0, poz. 391). Niektóre wymagania zawarte w ustawie już nas obowiązują, jednak ostateczny termin wejścia w życie wszystkich założeń ustawy to 1 lipca przyszłego roku. więcej...

Ankieta


W związku z prowadzonymi w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej pracami związanymi z weryfikacją i aktualizacją danych zawartych w mapach popytu na usługi w zakresie dostępu do telefoni stacjonarnej, Internetu szerokopasmowego oraz dostępu do usługi bezpłatnego lub za opłatę niższą niż cena rynkowa Internetu, świadczonego w miejscach publicznych za pośrednictwem hotspotów, pragnę zwrócić się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety na stronie internetowej UKE www.uke.gov.pl więcej...