Gra edukacyjna

Zgłaszanie awarii

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Raniżów

zgłaszanie awarii pod numerem:

 

17 2500811

 

Kontakt

Urząd Gminy Raniżów

Rynek 6, 36-130 Ranizów

 

tel. 17 2285034

fax 17 2285365

 

Poniedziałek 7:30 - 15:30

Wtorek 7:30 - 15:30

Środa 7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:30

Piątek 7:30 - 15:30

 

Nr konta:

 

Bank Spółdzielczy Głogów Młp.

23 9159 1049 2002 1000 0130 0005

Ochotnicza Straż Pożarna

Na terenie naszej gminy działa 8 jednostek OSP typu S w tym 2 jednostki należą do KSRG. tj. OSP Raniżów i OSP Wola Raniżowska. Jednostki te zrzeszają 362 druhów w tym 1 wspierający i 34 honorowych. Liczba Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych: 1, 8 dziewcząt. Odnosząc to do stosunku liczby członków na początku naszej kadencji, wzrosła o 34 druhów, co jest pocieszające gdyż, wstępują nowi młodzi druhowie, co jest niezbędne i potrzebne w celu wzmożenia aktywności i sprawności naszego działania w nowych coraz bardziej złożonych trudnych warunkach działania.

Każda z 8 jednostek OSP posiada swoją remizę, siedzibę działania oraz przechowywania sprzętu strażackiego tj. samochodów, sprzętu gaśniczego, umundurowania. Możemy śmiało powiedzieć, że w tym zakresie zrobiło się dużo, co jest zasługą członków jednostek, zarządów oraz władz gminnych, które nie są obojętne i w miarę swoich finansowych możliwości pomagają naszej organizacji.

Wszystkie jednostki posiadają samochody pożarnicze.

Ogółem jednostki posiadają:

  • 4 samochody lekkie pożarnicze typu LGM 2 żuki i 1 UAZ, 1 Ford do ratownictwa drogowego i chemicznego,

  • 5 samochodów GBA star 244 oraz star 660 oraz 2 GCBA typu Jelcz 004