Gra edukacyjna

Zgłaszanie awarii

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Raniżów

zgłaszanie awarii pod numerem:

 

17 2500811

 

Kontakt

Urząd Gminy Raniżów

Rynek 6, 36-130 Ranizów

 

tel. 17 2285034

fax 17 2285365

 

Poniedziałek 7:30 - 15:30

Wtorek 7:30 - 15:30

Środa 7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:30

Piątek 7:30 - 15:30

 

Nr konta:

 

Bank Spółdzielczy Głogów Młp.

23 9159 1049 2002 1000 0130 0005

Granty dla organizacji społecznych


Granty dla organizacji społecznych - spotkanie informacyjne
Stowarzyszenie Lokalna Grupa działania "Siedlisko" zaprasza przedstawicieli lokalnych organizacji, stowarzyszeń, fundacji, parafii, zespołów folklorystycznych, OSP oraz osoby fizyczne na spotkania informacyjne dot. naboru na granty w ramach realizacji projektów grantowych; poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", podczas których zostaną omówione m.in. zasady i kryteria przyznawania dofinansowania.

04.10.2017 r. (środa) godz.17:00- MAJDAN KRÓLEWSKI- Gminny Ośrodek Kultury, ul. Rzeszowska 8.
06.10.2017 r. (piątek) godz.17:00- DZIKOWIEC- Sala Widowiskowa przy Stadionie Sportowym, ul. Dworska
10.10.2017 r. (wtorek) godz.17 :00- KOLBUSZOWA, budynek Fundacji na Rzecz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej (Stadion). ul. Wolska 3.
11.10.2017 r. (środa) godz. 17:00- RANIŻÓW -sala ?dawnego kina", Urząd Gminy, ul. Rynek 6

O powierzenie grantu może ubiegać się wnioskodawca nie prowadzący działalności gospodarczej:
1. osoba fizyczna, której miejsce zamieszkania znajduje się na obszarze objętym LSR (Gmina Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski, Raniżów),
2. osoba prawna z wyłączeniem województwa jeżeli jej siedziba znajduje się na obszarze objętym LSR,
3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym LSR.więcej...

Ogłoszenie PODR w Boguchwale


więcej...

Ostrzeżenie


GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Raniżów, dnia 2017.09.20


OSTRZEŻENIEZjawisko Intensywne opady deszczu
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 20:00 dnia 20.09.2017 do godz. 08:00 dnia 22.09.2017

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. W pierwszym okresie do godz. 8.00 dnia 21.09 prognozowana suma opadów
od 25 mm do 35 mm. Podczas kolejnej dobry prognozowana suma opadów od 35 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm. Największe natężenie opadów przewidywane jest w południowej połowie województwa.

Obszar: Województwo podkarpackie

więcej...

XII Jesienna Giełda Ogrodnicza


więcej...

Informacja RARR


więcej...

Śmieciowa rewolucja


W dniem 1. stycznia 2012 roku zaczęła obowiązywać znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadziła szereg zmian w gospodarce odpadami. Śmiało możemy je nazwać rewolucyjnymi. Przeobrażają one całkowicie dotychczas obowiązujący system gospodarki odpadami na terenie gmin (tekst jednolity ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie dostępny jest na stronach ministerstwa środowiska Dz. U. 2012, nr 0, poz. 391). Niektóre wymagania zawarte w ustawie już nas obowiązują, jednak ostateczny termin wejścia w życie wszystkich założeń ustawy to 1 lipca przyszłego roku. więcej...

Ankieta


W związku z prowadzonymi w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej pracami związanymi z weryfikacją i aktualizacją danych zawartych w mapach popytu na usługi w zakresie dostępu do telefoni stacjonarnej, Internetu szerokopasmowego oraz dostępu do usługi bezpłatnego lub za opłatę niższą niż cena rynkowa Internetu, świadczonego w miejscach publicznych za pośrednictwem hotspotów, pragnę zwrócić się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety na stronie internetowej UKE www.uke.gov.pl więcej...