Gra edukacyjna

Zgłaszanie awarii

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Raniżów

zgłaszanie awarii pod numerem:

 

17 2500811

 

Kontakt

Urząd Gminy Raniżów

Rynek 6, 36-130 Ranizów

 

tel. 17 2285034

fax 17 2285365

 

Poniedziałek 7:30 - 15:30

Wtorek 7:30 - 15:30

Środa 7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:30

Piątek 7:30 - 15:30

 

Nr konta:

 

Bank Spółdzielczy Głogów Młp.

23 9159 1049 2002 1000 0130 0005

Informacja


więcej...

"Młodzież Zapobiega Pożarom"


14 marca 2018 roku w Domu Strażaka w Raniżowie odbyły się eliminacje gminne XLI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". Celem turnieju jest popularyzacja przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

więcej...

Informacja dla producentów tytoniu


więcej...

Ogłoszenie PODR w Boguchwale


więcej...

Komunikat ARiMR


więcej...

KONKURS PALM I STROIKÓW ...


więcej...

"Żołnierze Wyklęci ..."


Upamiętnianie Żołnierzach Wyklętych, upowszechnianie wiedzy historycznej, kształtowanie prawidłowych postaw obywatelskich i patriotycznych oraz rozwijanie wrażliwości artystycznej i plastycznej - takie cele przyświecały Otwartemu Konkursowi Plastycznemu "Żołnierze Wyklęci - Bohaterowie Niezłomni". Organizatorem wydarzenia był Wójt Gminy Raniżów oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Raniżowie. Uczestnicy musieli wykonać plakat, obraz lub widokówkę o tematyce związanej z losami Żołnierzy Wyklętych w formacie A4 lub A3. Do konkursu zgłoszonych zostało 51 prac artystycznych, wykonanych różnymi technikami. Ocenę samodzielności, staranności, pomysłowości i estetyki wykonania pracy oraz walorów artystycznych przeprowadziła komisja konkursowa w składzie:

więcej...

Ogłoszenie NIL


Informacja o projekcie - pobierz

więcej...

Konkurs plastyczny


więcej...

Nabór na urzędników wyborczych


Na podstawie § 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu podaje informację o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości terytorialnej Delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

więcej...

Otwarty Turniej Piłki Siatkowej


Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Raniżowie i Muzo Team zorganizowali Otwarty Turniej Piłki Siatkowej pod patronatem Wójta Gminy Raniżów. Turniej odbył się 24 lutego obecnego roku w Gminnym Gimnazjum im. Jana Pawła II Raniżowie.

więcej...

Zapraszamy


więcej...

Szkolenie PODR


więcej...

Ogłoszenie PODR


więcej...

Śmieciowa rewolucja


W dniem 1. stycznia 2012 roku zaczęła obowiązywać znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadziła szereg zmian w gospodarce odpadami. Śmiało możemy je nazwać rewolucyjnymi. Przeobrażają one całkowicie dotychczas obowiązujący system gospodarki odpadami na terenie gmin (tekst jednolity ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie dostępny jest na stronach ministerstwa środowiska Dz. U. 2012, nr 0, poz. 391). Niektóre wymagania zawarte w ustawie już nas obowiązują, jednak ostateczny termin wejścia w życie wszystkich założeń ustawy to 1 lipca przyszłego roku. więcej...

Ankieta


W związku z prowadzonymi w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej pracami związanymi z weryfikacją i aktualizacją danych zawartych w mapach popytu na usługi w zakresie dostępu do telefoni stacjonarnej, Internetu szerokopasmowego oraz dostępu do usługi bezpłatnego lub za opłatę niższą niż cena rynkowa Internetu, świadczonego w miejscach publicznych za pośrednictwem hotspotów, pragnę zwrócić się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety na stronie internetowej UKE www.uke.gov.pl więcej...