Gra edukacyjna

Zgłaszanie awarii

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Raniżów

zgłaszanie awarii pod numerem:

 

17 2500811

 

Kontakt

Urząd Gminy Raniżów

Rynek 6, 36-130 Ranizów

 

tel. 17 2285034

fax 17 2285365

 

Poniedziałek 7:30 - 15:30

Wtorek 7:30 - 15:30

Środa 7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:30

Piątek 7:30 - 15:30

 

Nr konta:

 

Bank Spółdzielczy Głogów Młp.

23 9159 1049 2002 1000 0130 0005

Ogłoszenie


więcej...

Ogłoszenie NIL


więcej...

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH


więcej...

Informacja KRUS


Więcej informacji - pobierz

więcej...

Ogłoszenie ARiMR


więcej...

Informacja


więcej...

Konsultacje społeczne


Wójt Gminy Raniżów uprzejmie informuje, że rozpoczęto prace związane z opracowaniem " Rocznego Programu Współpracy Gminy Raniżów z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok". Przygotowano wstępny projekt uchwały w tej sprawie, który przedkładamy do konsultacji.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego. Przedstawiony projekt programu jest wersją roboczą, w toku konsultacji będzie on ulegał zmianom. Dotyczy to w szczególności zadań priorytetowych oraz kwot planowanych na ich realizację. Takie działania związane są z trwającymi pracami nad uchwałą budżetową na rok 2018.

Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski w dniach od dnia 8 listopada 2017 r. do dnia 20 listopada 2017 r. Można je składać na piśmie ( Formularz zgłaszania uwag do projektu Uchwały Rady Gminy Raniżów w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Raniżów z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok) w sekretariacie Urzędu Gminy Raniżów lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: poczta@ranizow.pl , wnioski@ranizow.pl
Osobą odpowiedzialną za przygotowanie projektu Programu jest Pani Monika Stopińska-Pacyna - Inspektor UG, 17/2285034 lub 607650804 .

Wiecej informacji - czytaj

więcej...

Informacja


!!! Więcej informacji - czytaj !!!

więcej...

Informacja


więcej...

Ogłoszenie


więcej...

"Czas przedsiębiorczości - II edycja"


Ogłoszenie - pobierz

więcej...

Śmieciowa rewolucja


W dniem 1. stycznia 2012 roku zaczęła obowiązywać znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadziła szereg zmian w gospodarce odpadami. Śmiało możemy je nazwać rewolucyjnymi. Przeobrażają one całkowicie dotychczas obowiązujący system gospodarki odpadami na terenie gmin (tekst jednolity ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie dostępny jest na stronach ministerstwa środowiska Dz. U. 2012, nr 0, poz. 391). Niektóre wymagania zawarte w ustawie już nas obowiązują, jednak ostateczny termin wejścia w życie wszystkich założeń ustawy to 1 lipca przyszłego roku. więcej...

Ankieta


W związku z prowadzonymi w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej pracami związanymi z weryfikacją i aktualizacją danych zawartych w mapach popytu na usługi w zakresie dostępu do telefoni stacjonarnej, Internetu szerokopasmowego oraz dostępu do usługi bezpłatnego lub za opłatę niższą niż cena rynkowa Internetu, świadczonego w miejscach publicznych za pośrednictwem hotspotów, pragnę zwrócić się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety na stronie internetowej UKE www.uke.gov.pl więcej...