Gra edukacyjna

Zgłaszanie awarii

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Raniżów

zgłaszanie awarii pod numerem:

 

17 2500811

 

Kontakt

Urząd Gminy Raniżów

Rynek 6, 36-130 Ranizów

 

tel. 17 2285034

fax 17 2285365

 

Poniedziałek 7:30 - 15:30

Wtorek 7:30 - 15:30

Środa 7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:30

Piątek 7:30 - 15:30

 

Nr konta:

 

Bank Spółdzielczy Głogów Młp.

23 9159 1049 2002 1000 0130 0005

Wydawnictwa o Gminie

 

Dzieje szkolnictwa i oświaty w Raniżowie w latach 1604-2004"

Jest to „zarys monograficzny szkolnictwa i oświaty w Raniżowie od najdawniejszych czasów po dni współczesne. Jest to mówiąc skromnie, drobny przyczynek do wzbogacenia wiadomości o przyszłej i obecnej szkole. Myśl o przedstawieniu owych treści kojarzy się z modnym obecnie trendem w naszej kulturze łączenia dzisiejszego człowieka z tak zwaną małą ojczyzną, z tym co było i jest dla niego bliskie, kochane, wielkie.

Taką właśnie małą ojczyzną może być każda wieś, a nawet gmina. W tej rubryce mieści się bardzo okazale sam Raniżów. Liczy sobie prawie siedem wieków swego istnienia. Położony niegdyś w środkowo-południowej części Puszczy Sandomierskiej torował drogę przyszłemu osadnictwu w puszczy. To tu właśnie już w drugiej połowie XIV wieku Raniżów ma swój kościół, co świadczy już wtedy o pewnej liczbie ludności. Podniesiony do godności parafii od 1409 roku oddziałuje swoim światłem wiary i narodowej kultury na bliższą i dalszą okolicę po Kolbuszowę, Cmolas, Majdan, Bojanów, Przewrotne od południa i po Jeżowe, i Kamień od wschodu. Dlatego te tereny ze swoim centrum można nazwać Ziemią Raniżowską..." - fragment „Przedmowy" autora Władysława Puzia, zawierający w kilku zdaniach to, co zawarte jest na ponad 300 stronicach tej książki. Publikacja do nabycia u autora.

 

 

Historia OSP w Woli Raniżowskiej (1932-2009)"

Jest to 32-stronicowy folder opisujący historię powstania i rozwoju Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Raniżowskiej. Zespół redaktorski: Dariusz Sobolewski, Agata Kowalska i Przemysław Marut na podstawie materiałów archiwalnych z Archiwum Historycznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, Kroniki OSP Wola Raniżowska, manuskryptu Jana Chrząstka „Złota Księga Wola Raniżowska 1366-1966" oraz wywiadów ze starszymi mieszkańcami i członkami OSP stworzyli dobre opracowanie historyczne, wzbogacone licznymi zdjęciami, z których najstarsze z 1935 roku przedstawia członków tej formacji. Byli to dziadkowie i pradziadkowie obecnych mieszkańców Woli Raniżowskiej. Stąd też obowiązkowo pozycja ta winna się znaleźć w każdym domu w tej miejscowości. Do nabycia w sklepie „Groszek" w Woli Raniżowskiej i w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Raniżowie.

 

 

 

Raniżów i jego parafia" (zarys)

Folder historyczny 16-stronicowy autorstwa p. Juliana Wiącka przybliżający czytelnikom wiedzę o początkach powstania samego Raniżowa, jak i jego parafii. Zarys historyczny sięgający czasów średniowiecznych i początków chrześcijaństwa na ziemiach polskich, stopniowo nawiązujący do założenia parafii w Raniżowie, a dalej jej rozwój i w konsekwencji wydzielanie się z macierzy jej filii, i ich usamodzielnianie się. Pozycja wydana z okazji 600-lecia parafii Raniżów i uroczystości odbywających się we wrześniu 2009 r. Do nabycia w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji (Urząd Gminy p. nr 20).

 

 

Raniżowskie Dożynki 1990 - 2010"

Autor: Stanisław Samojedny. Folder 60-cio stronicowy, kolorowy, ukazujący historię powstawania i organizacji dożynek w gminie Raniżów - imprez rekreacyjno-kulturalnych, które od zarania cieszą się niesłabnącym powodzeniem. Wydawnictwo z okazji 20-lecia samorządu gminnego, po wstępie i zarysie historycznym, skupia się na przedstawianiu poszczególnych imprez dożynkowych począwszy od roku 1990 do 2010.

Choć raniżowskie dożynki zawsze mają swój ramowy program, w którym ujęte są stałe elementy, takie jak: dziękczynna Msza Św., wręczenie chleba gospodarzowi gminy, ośpiewanie wieńców, to corocznie organizatorzy dokładają starań, aby zaskoczyć czymś nowym uczestników tych imprez. Jak to wyglądało w poszczególnych 20-tu latach w gminie Raniżów, przedstawia niniejsze wydawnictwo. Do nabycia w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji.

 

 

 

Wilki"

Fragment opinii wydawniczej:

„Wilki" Zofii Rachfałowej to pisana w trzeciej osobie, ale autobiograficzna, wspomnieniowa opowieść o miejscu rodzinnym autorki. „W tym małym światku otoczonym lasem, jak murem obronnym, toczyło się życie spokojne i żywe, równomierne i barwne" - tak Rachfałowa, w jednej osobie autorka, narratorka i jedna z głównych bohaterek książki określa swoją małą ojczyznę, którą były Wilki, wtopiona w naturę mała osada nieopodal Raniżowa z wiejskimi zagrodami młynarzy i ich sąsiadów. (...)

Historia przedstawiona w tekście nie jest jedynie prostym wspomnieniem z dzieciństwa, ale także próbą rekonstrukcji i opisu świata z jego genealogią sięgającą czasów sprzed I wojny światowej, z jego sposobem bycia, obyczajowością, kulturą i systemem wartości. (...)

Ujęcie geniuszu miejsca, swoistej Arkadii, jaką stają się w tej historii Wilki, przypomina - zachowując należyte proporcje - inne tego typu przestrzenie położone wśród natury, jak Russów Marii Dąbrowskiej czy Górki Zofii Nałkowskiej ze słynnym „domem nad łąkami", wreszcie - Soplicowo z „Pana Tadeusza". Łączą one w sobie oazę dzieciństwa, przyrody, wartości rodzinnych i patriotycznych. Pod tym względem „Wilki" wpisują się w bardzo rozwiniętą w tradycji polskiej literaturę małych ojczyzn, przy czym dotyczą regionu dość słabo dotąd obecnego w narracjach autobiograficznych."

Do wypożyczenia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Raniżowie.

 

Mazury, Mazury..."

Zofia Korzeńska - ur. w Mazurach, poetka. eseistka, krytyk literacki, redaktorka książek. Ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1955 r., pracowała jako nauczycielka języka polskiego, potem bibliotekarka w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach, po przejściu na emeryturę w Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, obecnie zajmuje się głównie eseistyką poetycką i krytyką literacką.

„Mazury, Mazuryy..." to 6. z kolei tom poezji („Dwa brzegi czasu" - 2001, „Pozbierać rozrzucone chwile" - 2004, „Musi być sens przecież" - 2004, „Idąc przez Niniwę" - 2006, „Obudzić jutrzenkę" - 2009). Ks. infułat Józef Sondej we wstępie napisał: „(...) Należy się wdzięczność mojej Rodaczce i Krewniaczce, Zofii Korzeńskiej, z domu Olszowej, za przelanie na papier w formie poetyckiej swoich dawnych przeżyć - po wielu latach wędrówek po dużych miastach i regionach naszej przepięknej Krainy Polskiej. (...) Dziękuję Zofii Korzeńskiej za te utwory przywołujące wspomnienia i uświadamiające wartości wyniesione z rodzinnej wsi. Są to utwory piekne i głębokie w swej wymowie."

Do nabycia u Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Mazury Pana Jana Rzeszutka, tel. 607275830.

 

Z tradycją przez wieś"

Praca zbiorowa nauczycieli pracujących w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zielonce. 60 stron. Publikacja powstała w roku jubileuszu miejscowości Zielonka (1569 - 2009). Zawiera informacje o historii związanej z wioską. Historia wsi Zielonka rozpoczyna się dokładnie 2 sierpnia 1569 roku w Lublinie, kiedy to król Zygmunt August wręczył założycielowi wsi - Grzegorzowi Studzieńskiemu dokument, który zawierał prawa i obowiązki mieszkańców, wyznaczał jej obszar i określał jej zadania.

W 1724 roku wieś podzieliła się na trzy odrębne części: Zielonkę, Mazury i Staniszewskie. Losy Zielonki w różnoraki sposób zapisały się na kartach historii. Przeszłość miejscowości nie pozostawiła znaczących śladów materialnych. Gdzieniegdzie widać jeszcze tylko drewniane zabudowania, które kryją się wśród nowych domów. Niezmieniony pozostał jedynie kształt wsi.

Do nabycia w Szkole Podstawowej w Zielonce.

 

Kapliczki i krzyże przydrożne gminy Raniżów"

 

Przewodnik informujący o przydrożnych krzyżach i kapliczkach na terenie gminy Raniżów. Praca zbiorowa. To nie tylko zinwentaryzowanie tych małych obiektów w gminie, ale to również dostarczenie podstawowych informacji na ten temat. Zagłębiając się w historię tych niewielkich obiektów, można poznać życie naszych przodków, ich lęki, radości, osobiste tragedie. Z mroków czasu wyłaniają się dzieje całej społeczności, nieszczęśliwe wypadki, trwoga ludzi podczas zjawiających się bez uprzedzenia, nieubłaganych zaraz i pomorów, uśmiech szczęścia w czasie dobrych, hojnych dni. Kapliczki i krzyże są wizytówką naszej kultury, obyczajowości, obrzędowości i niech pamięć o nich nie zaginie.

Wydano staraniem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty, Kultury, Sportu w Raniżowie. Do wypożyczenia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Raniżowie.

 

 

Raniżów, wieś królewska"

Przewodnik po gminie, do którego autorzy: Artur Bata i Hanna Lawera gromadzili materiały latem i jesienią 1998 roku, ostatnią ich część w styczniu 1999 roku. Z tego też względu część zdjęć tu zamieszczonych ma już wartość historyczną, aktualny wygląd niektórych obiektów znacznie się zmienił w ostatnich latach. Na 58 stronach tej pozycji zamieszczone są informacje o gminie Raniżów, jej historii, atrakcjach turystycznych, poszczególnych miejscowościach. Książeczka ta przeznaczona jest nie tylko dla osób odwiedzających gminę, ale również dla jej mieszkańców, pragnących bliżej poznać swoją „małą Ojczyznę". Ponadto przybliżone są czytelnikowi atrakcje znajdujące się w sąsiednich miejscowościach: Dzikowcu, Sokołowie Młp., Przewrotnem, Głogowie Młp.

 

Pożegnalne wspomnienia"

Urodziłem się w 1917 roku w Raniżowie w ówczesnym zaborze austriackim. Dorastałem w wolnej Polsce, młodość to okrutny czas wojny światowej. Żyłem w różnych miejscach, na różnych kontynentach, mam różne obywatelstwa. Umiem robić niemal wszystko - tego nauczyło mnie życie. Po latach wędrówki wróciłem do swego ukochanego Raniżowa, aby tu żyć, pracować, cieszyć się tym, co osiągnąłem. Wiele w swoim życiu przeszedłem, był czas miłości, wojny, czasy samotnika, ale i szczęśliwego człowieka otoczonego dziećmi. Moja książka jest wspomnieniem tych czasów, które już minęły i tych ludzi, których nie ma już wśród nas. Pamięć o ludziach i czasach trwa tyle, ile się o tym mówi i przypomina. Drogi Czytelniku, przenieś się w czasy odległe, ale zarazem tak bliskie i wiele znaczące dla naszej wspólnej historii." - tak oto w kilku zdaniach autor Pan Piotr Stój zachęca do przeczytania swoich wspomnień, które napisał w 2003 roku w czasie pobytu w USA.