Gra edukacyjna

Zgłaszanie awarii

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Raniżów

zgłaszanie awarii pod numerem:

 

17 2500811

 

Kontakt

Urząd Gminy Raniżów

Rynek 6, 36-130 Ranizów

 

tel. 17 2285034

fax 17 2285365

 

Poniedziałek 7:30 - 15:30

Wtorek 7:30 - 15:30

Środa 7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:30

Piątek 7:30 - 15:30

 

Nr konta:

 

Bank Spółdzielczy Głogów Młp.

23 9159 1049 2002 1000 0130 0005

Granč-Petrovce

 

W dniu 14 września 2003 r. wójt Gminy Raniżów - Jan Niemczyk i starosta słowackich Granč–Petrovców - Peter Pitoňák podpisali list intencyjny, potwierdzający chęć nawiązania obustronnej współpracy samorządowej, oświatowej, sportowej, kulturalnej i gospodarczej. Projekt uwzględnia stworzenie możliwości nawiązania bezpośrednich kontaktów mieszkańcom obu stron.

Obec Granč-Petrovce leży w Kotlinie Hordnackiej 21 kilometrów od miejscowości Levoča. W ramach partnerstwa corocznie organizowane są wyjazdy polskich grup na Słowację oraz słowackich do Polski. W pobliżu znajdują się wspaniałe zabytki: Spisška Kapituła i jeden z największych zamków średniowiecznej Europy - Spisški Hrad.

Na zaproszenie partnerskiej gminy słowackiej w dniach 18-19 czerwca 2005 roku delegacja strażaków z OSP Raniżów udała się do Granč-Petrovców, by wziąć udział w zawodach sportowo-pożarniczych powiatu Levoča.

14 sierpnia 2005 roku zespoły Raniżowianie i Staniszewiacy występowały na Goalskich Dniach – międzynarodowym festiwalu organizowanym w Granč-Petrovcach.

28 sierpnia 2005 roku delegacja z Granč –Petrovców przyjechała na Gminne Dożynki w Raniżowie. Podczas Dożynek wystapił folklorny subor „Grančan”.

W dniu 16 października 2005 roku w Woli Raniżowskiej odbyły się doroczne ćwiczenia zgrywające dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Raniżów. W ćwiczeniach wraz z załogami z OSP Raniżów wzięli udział strażacy ochotnicy z Granč-Petrovców ze Słowacji. W dniu 15 października w godzinach południowych do Raniżowa przyjechały dwie drużyny strażaków: męska i żeńska z Granč-Petrovców. Po obiedzie udali się na zwiedzanie Kolbuszowej, ze szczególnym uwzględnieniem Komendy Powiatowej PSP i jednostki ratowniczo-gaśniczej. Tam mieli okazję zapoznać się z rejonem działania, strukturą organizacyjną i sprzętem będącym w dyspozycji strażaków.