Gra edukacyjna

Zgłaszanie awarii

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Raniżów

zgłaszanie awarii pod numerem:

 

17 2500811

 

Kontakt

Urząd Gminy Raniżów

Rynek 6, 36-130 Ranizów

 

tel. 17 2285034

fax 17 2285365

 

Poniedziałek 7:30 - 15:30

Wtorek 7:30 - 15:30

Środa 7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:30

Piątek 7:30 - 15:30

 

Nr konta:

 

Bank Spółdzielczy Głogów Młp.

23 9159 1049 2002 1000 0130 0005

Muzeum Szkolne w Staniszewskiem

 

Pomysł zorganizowania szkolnego muzeum zrodził się już w 2003 roku. Z okazji 100-lecia Szkoły Podstawowej w Staniszewskiem zorganizowana została wystawa „Szkoła z tamtych lat". W jednej sali drewnianego budynku szkoły zgromadzone zostały meble, sprzęty szkolne, pomoce naukowe sprzed kilkudziesięciu lat. Znalezione gdzieś na strychu stuletniego budynku szkoły, odkurzone, robiły niesamowite wrażenie. Wystawę zwiedzili wszyscy goście uroczystych obchodów 100-lecia szkoły połączonych z przywróceniem szkole imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Dziś Muzeum Szkolne przy Szkole Podstawowej w Staniszewskiem zajmuje prawie cały drewniany budynek. Jest tu klasa szkolna urządzona w stylu lat 40-tych i 50-tych z elementami przedwojennymi oraz klasa z lat 80-tych ubiegłego stulecia. Jest też sala wystawowa, w której organizowane są okazjonalne wystawy np. palm i stroików wielkanocnych czy wystawa poświęcona patronowi szkoły I Marszałkowi Polski Józefowi Piłsudskiemu. Poza tym w muzeum zobaczyć można dawne sprzęty regionalne, zapoznać się ze stworzonym przez szkołę słownikiem regionu, poznać historię wsi i jej mieszkańców (wykaz dawnych i obecnych nazwisk).

Szczególnie tragiczną przeszłość II wojny światowej przypomina kącik, w którym znajduje się Sztandar oraz Krzyż Grunwaldu III klasy przyznany Wsi w 1977 roku przez najwyższe władze państwowe za walkę hitlerowskim najeźdźcą i ofiary poniesione w czasie pacyfikacji wsi w lipcu 1943 roku.

Szkoła w Staniszewskiem wykorzystuje to dziedzictwo kulturowe do przekazywania wiedzy przyszłym pokoleniom. Pomysł lekcji w muzeum szkolnym jako innowacji pedagogicznej na rok szkolny 2011/12 zatwierdził Podkarpacki Kurator Oświaty. Dzięki temu też przedsięwzięciu nasza placówka jako jedyna w powiecie kolbuszowskim w kwietniu 2011 roku znalazła się wśród Szkół Odkrywających Talenty w projekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Chętni do zwiedzania Muzeum Szkolnego w dniach nauki szkolnej i godzinach pracy szkoły, proszeni są o kontakt z dyrektorem, tel. 172285014. W innym czasie obiekt będzie udostępniony po zgłoszeniu telefonicznym pod nr 172285200.

 

Galeria

  305 Kb
  149 Kb
  251 Kb
  104 Kb
  251 Kb
  141 Kb
  136 Kb
  187 Kb
  181 Kb
  215 Kb
  188 Kb
  203 Kb