Gra edukacyjna

Zgłaszanie awarii

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Raniżów

zgłaszanie awarii pod numerem:

 

17 2500811

 

Kontakt

Urząd Gminy Raniżów

Rynek 6, 36-130 Ranizów

 

tel. 17 2285034

fax 17 2285365

 

Poniedziałek 7:30 - 15:30

Wtorek 7:30 - 15:30

Środa 7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:30

Piątek 7:30 - 15:30

 

Nr konta:

 

Bank Spółdzielczy Głogów Młp.

23 9159 1049 2002 1000 0130 0005

Rada Gminy

Przewodniczący
Rady Gminy

Ryszard Rzeszutek
- przyjmuje strony w każdą środę w godzinach 900 - 1300 w Urzędzie Gminy pok. Nr 11.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Makusak

Sławomir Spaczyński

 

Skład Rady Gminy

 

Eugeniusz Makusak - Wiceprzewodniczący,

Sławomir Spaczyński - Wiceprzewodniczący,

Iwona Dragan,

Stefan, Gancarz

Janusz Grochala

Marta Kozioł,

Barbara Miazga,

Mateusz Niemczyk,

Bronisław Pruś

Jan Puzio,

Jan Rzeszutek,

Dariusz Sobolewski,

Bronisław Stec,

Marek Żyła.