Gra edukacyjna

Zgłaszanie awarii

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Raniżów

zgłaszanie awarii pod numerem:

 

17 2500811

 

Kontakt

Urząd Gminy Raniżów

Rynek 6, 36-130 Ranizów

 

tel. 17 2285034

fax 17 2285365

 

Poniedziałek 7:30 - 15:30

Wtorek 7:30 - 15:30

Środa 7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:30

Piątek 7:30 - 15:30

 

Nr konta:

 

Bank Spółdzielczy Głogów Młp.

23 9159 1049 2002 1000 0130 0005

Finanse

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana będzie przez Gminę Raniżów.

Właściciel nieruchomości będzie zobowiązany złożyć deklarację w Urzędzie Gminy.

Pierwszą deklarację właściciel nieruchomości będzie zobowiązany złożyć w terminie wyznaczonym przez gminę w uchwale ustalającej wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, Uchwała zawierać będzie także informację o terminach i miejscu składania deklaracji.