Gra edukacyjna

Zgłaszanie awarii

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Raniżów

zgłaszanie awarii pod numerem:

 

17 2500811

 

Kontakt

Urząd Gminy Raniżów

Rynek 6, 36-130 Ranizów

 

tel. 17 2285034

fax 17 2285365

 

Poniedziałek 7:30 - 15:30

Wtorek 7:30 - 15:30

Środa 7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:30

Piątek 7:30 - 15:30

 

Nr konta:

 

Bank Spółdzielczy Głogów Młp.

23 9159 1049 2002 1000 0130 0005

Palenie śmieci szkodzi

Spalanie odpadów w domu - skutki dla zdrowia i życia ludzi

Zwiększająca się produkcja dóbr konsumpcyjnych oraz postęp techniczny sprawiają, że powstają coraz większe ilości odpadów, co staje się poważnym problemem gospodarczym i środowiskowym.

Wielu ludzi postrzega spalanie śmieci w domowych piecach za tanią, łatwo osiągalną

i niekłopotliwą metodę pozbywania się odpadów. Niestety oszczędność jest jedynie pozorna, ponieważ może okazać się, że zaoszczędzone pieniądze przeznaczą wkrótce na kosztowne leczenie. Paląc śmieci w domu trujemy siebie i swoich najbliższych!

Ludzie nie zdają sobie sprawy, że spalanie odpadów w piecach CO stwarza zagrożenie dla ich zdrowia i życia. Najczęściej spalaniu ulegają odpady takie jak: papier, kartony, mieszane materiały z opakowań (tworzywa sztuczne - plastik, folia; metal- puszki po napojach, stare umeblowanie, odpady z płyt meblowych, resztki rur, okładzin meblowych, folii, gąbek tapicerskich itp.).

Najgorsze skutki - przynosi spalanie tworzyw sztucznych, impregnowanego i lakierowanego drewna, torebek foliowych, gumy, starych szmat i butów oraz zużytych pampersów. Według danych dane z raportu Komisji Europejskiej, wynika, że co roku na choroby wywołane złym stanem powietrza umiera 28 tysięcy Polaków. W Unii Europejskiej co dziesiąta osoba umierająca z powodu zanieczyszczonego powietrza pochodzi właśnie z naszego kraju!!!

Podczas spalania w emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia, zawierające bardzo groźne związki chemiczne zwane dioksynami.

DIOKSYNY TO TOKSYCZNE ZWIĄZKI CHEMICZNE OBCE ŻYWYM ORGANIZMOM DOSTAJĄCE SIĘ DO ŚRODOWISKA NATURALNEGO WSKUTEK DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ CZŁOWIEKA LUB Z ODPADAMI, TAKŻE GAZAMI POWSTAJĄCYMI PODCZAS SPALANIA. Zawierają:

  • - Pył (suchy)

  • - Związki oznaczone jako węgiel całkowity

  • - Tlenek węgla

  • - Nieorganiczne związki chloru

  • - Nieorganiczne związki fluoru

  • - Tlenki azotu

  • - Dwutlenek siarki

  • - Metale ciężki zaliczane do I grupy ( kadm, rtęć, tytan), II grupy ( arsen, kobalt, nikiel, selen), III grupy (ołów , chrom)

 Działanie tego cichego zabójcy jest podstępne i złowieszcze. Polega na uszkadzaniu narządów wewnętrznych, takich jak wątroba, płuca, nerki, rdzeń kręgowy lub kora mózgowa. Najsilniejszy szkodliwy wpływ dioksyn obserwuje się w systemie rozrodczym ludzi i zwierząt, a także w systemie wydzielania wewnętrznego, który reguluje gospodarkę hormonalną.

Wpływa też na system immunologiczny odpowiedzialny za stopień odporności organizmu na czynniki chorobotwórcze. Dioksyny stanowią rakotwórcze zagrożenie dla ludzkości.

Na dokładkę z kominów wylatują dwutlenek siarki, cyjanowodór i chlorowodór.

Oddziaływanie zanieczyszczeń (SO2) u ludzi powoduje trudności w oddychaniu, a u roślin zanik chlorofilu, czego efektem jest zanik blaszek liściowych.

Związki powstające podczas spalania plastiku w piecach centralnego ogrzewania opadają na pola uprawne oraz wody śródlądowe , przedostają się do sieci wodnej. Są zatem obecne w glebie naszych przydomowych ogródków, gdzie uprawiamy warzywa na potrzeby rodziny i znajomych. Powstające siarczany i kwas siarkowy prowadzą do opadów kwaśnych deszczy. Stopniowo kumulując się w glebie, powodują jej zakwaszenie i zasolenie, zanieczyszczenie roślin metalami ciężkimi, a w konsekwencji utratę zdrowia, czasem życia.

Związki azotu z kolei podrażniają i uszkadzają płuca. Są przyczyną chorób takich jak bardzo ciężkie zapalenie płuc, bronchit.

Tlenek węgla jest trujący zarówno dla ludzi jak i dla zwierząt .Utrudnia transport tlenu, oddziałuje na centralny układ nerwowy. Ponadto pył powstający podczas spalania odpadów odkłada się w glebie - powodując zanieczyszczenie roślin metalami ciężkimi.

Pamiętaj! Szczególnie wrażliwe na działanie toksyn są dzieci. Pomyśl o nich, zanim znowu wrzucisz śmieci do pieca lub ogniska.

Wielu ludzi nie uświadamia sobie wagi problemu, jak bardzo szkodzą sobie i innym spalając niedozwolone odpady. Celem tego artykułu jest uświadomienie jak groźne skutki dla nas niesie nierozważne postępowanie polegające na spalaniu odpadów z tworzyw sztucznych.