Gra edukacyjna

Zgłaszanie awarii

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Raniżów

zgłaszanie awarii pod numerem:

 

17 2500811

 

Kontakt

Urząd Gminy Raniżów

Rynek 6, 36-130 Ranizów

 

tel. 17 2285034

fax 17 2285365

 

Poniedziałek 7:30 - 15:30

Wtorek 7:30 - 15:30

Środa 7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:30

Piątek 7:30 - 15:30

 

Nr konta:

 

Bank Spółdzielczy Głogów Młp.

23 9159 1049 2002 1000 0130 0005

Ankieta

Twój głos jest ważny!

Wypełnij ankietę dotyczącą gospodarowania odpadami komunalnymi

ANKIETA

dotycząca ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W dniu 1 stycznia 2012r. weszła w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), która zobowiązuje gminy do zapewnienia czystości i porządku na swoim terenie oraz do stworzenia warunków niezbędnych do ich utrzymania.

W związku z powyższym jednym z głównych obowiązków gminy jest ustalenie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Dlatego dla ustalenia stawki niezbędna jest wiedza o aktualnym, rzeczywistym zagospodarowaniu odpadów przez mieszkańców, ich wielkości i rodzajów w poszczególnych gospodarstwach domowych.

Wobec powyższego zwracamy się do Państwa o wypełnienie ankiety, która będzie przydatna do przygotowania przez Urząd Gminy Raniżów przetargu na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, jak również ustalenia stawki ,,opłaty śmieciowej".

Ankieta w wersji elektronicznej do pobrania: pobierz