Gra edukacyjna

Zgłaszanie awarii

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Raniżów

zgłaszanie awarii pod numerem:

 

17 2500811

 

Kontakt

Urząd Gminy Raniżów

Rynek 6, 36-130 Ranizów

 

tel. 17 2285034

fax 17 2285365

 

Poniedziałek 7:30 - 15:30

Wtorek 7:30 - 15:30

Środa 7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:30

Piątek 7:30 - 15:30

 

Nr konta:

 

Bank Spółdzielczy Głogów Młp.

23 9159 1049 2002 1000 0130 0005

Realizowane projekty

 

Realizowane projekty przez Gminę Raniżów z uwzględnieniem uzyskanego dofinansowania

Lp.

Nazwa projektu

Rok

Całość

Dofinansowanie

Źródło dofinansowania

1.

Poprawa, jakości i warunków kształcenia w Zespole Szkół w Woli Raniżowskiej poprzez; remont kotłowni, termomodernizację budynku o powierzchni 557,3 m2 oraz budowę boisk"

2010-2011

1 363 496,72

951 117,10

Podkarpacki Urząd Marszałkowski

2.

„Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Raniżów -budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Raniżów - Porąbki, Staniszewskie, Zielonka"

2010-2011

4 872 753,96

3 150 116,20

Podkarpacki Urząd Marszałkowski

3.

Działanie 8. 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-Inclusion projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Raniżów"

2011 - 2013

813 731,77

688 357,00

Władza Wdrażająca

4.

Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Raniżowskiej

2011

914 276,19

350 000,00

Podkarpacki Urząd Wojewódzki

5.

Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008 - 2011" przebudowa dróg gminnych Przebudowa Drogi Gminnej Nr 3530001- 104204 R Raniżów - Zembrza w m. Raniżów, Zembrza"

2011

978 700,00

489 300,00

Podkarpacki Urząd Wojewódzki

6.

Remont drogi gminnej Poręby Wolskie - Stece

2011

342 505,64

199 850,00

Podkarpacki Urząd Wojewódzki

7.

Bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Raniżowskiej

2011

331 837,74

331 837,74

Podkarpacki Urząd Wojewódzki

8.

POKL „Czas na aktywność w Gminie Raniżów"

2011

173 000,00

154 835,00

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

9.

W ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla operacji „Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Raniżów - Borki gmina Raniżów"

2011

3 329 670,10

1 981 017,00

Podkarpacki Urząd Marszałkowski

10.

W ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" projektu pn: „ Przebudowa i nadbudowa budynku użyteczności publicznej na cele kultury, sportu i turystyki

2011

222 560,64

136 820,00

Podkarpacki Urząd Marszałkowski

11.

Remont dróg dojazdowych do pól w Korczowiskach

2011

48 000,00

22 000,00

Podkarpacki Urząd Marszałkowski

12.

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Raniżów

2011-2012

191 149,80

191 149,80

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

13.

PEFRON z działania Programu wyrównywania różnic między regionami II zadanie pn: „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych"

2012

246 515,37

123 257,68

PFRON Rzeszów

14.

W ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" PROW na lata 2007-2013 „Przebudowa Domu Ludowego na „Ratusz Wiejski".

2012

411 220,00

250 743,00

Podkarpacki Urząd Marszałkowski

15.

Remont drogi gminnej w miejscowości Mazury

2012

357 265,23

210 093,00

Podkarpacki Urząd Wojewódzki

16.

Remont dróg dojazdowych do pól w Korczowiskach i na Woli Raniżowskiej

2012

79 300,00

66 000,00

Podkarpacki Urząd Marszałkowski

17.

Bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Raniżowskiej

2012

533 000,00

533 000,00

Podkarpacki Urząd Wojewódzki

18.

Wiem i Umiem w ramach działania 7.1.2 Szkoły Podstawowe Raniżów i Mazury , Gimnazjum Raniżów / KONKURS/

2012-2013

241 666,75

211 151,75

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

19.

Chce i Mogę w ramach działania 7.1.2 Szkoła Podstawowa Staniszewskie, Zespół Szkół w Woli Raniżowskiej /KONKURS/

2012-2013

224 839,15

194 154,15

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

 20.

 POKL „Czas na aktywność w Gminie Raniżów"

2012

174 924,02

156 557,00

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

21.

Wyposażenie świetlicy w Raniżowie

2013

23 696,38

16 564,38

Podkarpacki Urząd Marszałkowski

 

---------------------------

-------

15 874 109,46

10 407 920,80