Gra edukacyjna

Zgłaszanie awarii

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Raniżów

zgłaszanie awarii pod numerem:

 

17 2500811

 

Kontakt

Urząd Gminy Raniżów

Rynek 6, 36-130 Ranizów

 

tel. 17 2285034

fax 17 2285365

 

Poniedziałek 7:30 - 15:30

Wtorek 7:30 - 15:30

Środa 7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:30

Piątek 7:30 - 15:30

 

Nr konta:

 

Bank Spółdzielczy Głogów Młp.

23 9159 1049 2002 1000 0130 0005

Segragacja

Selektywna Zbiórka Odpadów to: Segregacja

Produkujemy coraz więcej odpadów. Jest to cywilizacyjny uboczny aspekt naszego życia. Musimy mądrze i rozsądnie z tym problemem sobie poradzić, aby nie powodować degradacji naszego środowiska. Odpady, które wszyscy wytwarzamy, ich segregacja, zbiórka stały się  naszym wspólnym problemem.

SEGREGACJA ODPADÓW JEST METODĄ USPRAWNIAJĄCĄ UNIESZKODLIWIANIE  ORAZ ODZYSK ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ STAĆ SIĘ  WARTOŚCIOWYM SUROWCEM.

JEST TO ZBIERANIE ODPADÓW DO SPECJALMNIE OZNACZONYCH POJEMNIKÓW. FAKT CZY SEGREGUJEMY ODPADY CZY ODDAJEMY ZMIESZANE MA ZASADNICZY WPŁYW NA NASZE ZDROWIE.

Musimy jako mieszkańcy segregować odpady, aby chronić środowisko naturalne, w którym żyjemy dla własnego dobra i bezpieczeństwa.

Najlepszym rozwiązaniem jest rozpoczęcie segregacji odpadów już w naszych domach i mieszkaniach. Selektywna zbiórka odpadów umożliwia ograniczenie ilości śmieci jakie trafiają na składowiska oraz umożliwia odzyskanie surowców wtórnych, poprzez ponowne wykorzystanie. Dzięki segregacji możemy odzyskać surowce nadające się do ponownego użycia. Produkt staje się odpadem, kiedy przestaje być nam użyteczny. Należy go wówczas wyrzucić w odpowiednie miejsce, aby nie stanowił dla nas żadnego zagrożenia, dając mu jednocześnie „drugie życie”, tj. szansę na to, że odpad znów stanie się użyteczny. Segregując odpady przyczyniamy się do ochrony środowiska. Od 1 lipca segregacja odpadów pozwoli nam zaoszczędzić również pieniądze.

Przepisy nowej ustawy gwarantują, że opłata za odpady posegregowane będzie niższa. Segregacja to czysty zysk.

Pamiętaj!

· Segregacja  odpadów chroni środowisko, w którym żyjesz,

· Najbardziej skuteczne jest segregowanie odpadów w miejscu ich powstawania, to znaczy w Twoim domu,

· Każda tona odzyskanej makulatury pozwoli zaoszczędzić 1200 litrów wody

w papierni oraz 2,5m3 przestrzeni na składowisku,

· Wyprodukowanie 1 tony papieru to ścięcie  średnio 17 drzew,

· Powtórne wykorzystanie około 1 tony szkła pozwala zaoszczędzić: 580 kg piasku, 180 kg sody kalcynowanej, 180 kg wapienia i 60 kg skalenia,

· Folię należy wrzucać do pojemników przeznaczonych na plastik a nie do odpadów zmieszanych,

· W przyrodzie papierowa chusteczka rozkłada się przez 3 miesiące, zapałka przez 6 miesięcy, niedopałek papierosa z filtrem 1-2 miesięcy, guma do żucia przez 5 lat, puszka przez 200 lat, a plastikowa butelka przez 100 do 1000 lat, butelki szklane 4000 lat. Z 27 plastikowych butelek  można wyprodukować jedną bluzę  z polaru, z 19 000 puszek po konserwach 1 samochód, a z 670 puszek po napojach gazowanych 1 rower,

· Odzyskując szkło tylko z 1 butelki można zaoszczędzić tyle energii ile zużyłaby 100W żarówka świecąca bez przerwy 4 godziny (szkło nie ulega rozkładowi i może być wykorzystywane nieograniczoną ilość razy).

Korzyści jakie płyną z selektywnej zbiórki odpadów to:

Bardziej czyste powietrze

  • Piękniejsze lasy
  • Zdrowsze gleby
  • Czyste miejsca, w których żyjemy
  • Lepszy wizerunek oraz estetyka naszej okolicy
  • Czyste sumienie -   Nie zostawiam śmietnika przyszłym pokoleniom

Pamiętaj, że:

Aby selektywna zbiórka przyniosła wymierne efekty konieczne jest zaangażowanie wszystkich mieszkańców gminy, więc jeśli jeszcze nie segregujesz odpadów zacznij już od dziś!

Oto kilka uwag dotyczących segregacji odpadów:

Papier – worek niebieski

co wrzucać:

gazety, książki, zeszyty, katalogi, prospekty, foldery, torby i worki papierowe, tektury, kartony oraz  opakowania wykonane z tych materiałów

Przed wrzuceniem papieru do pojemnika należy usunąć wszystkie zszywki, klamerki czy inne metalowe lub plastikowe elementy.

czego nie wrzucać:

kalki, tapet, zatłuszczonego papieru np. papierowych opakowań po maśle, margarynie, twarogu, opakowań z domieszką tworzyw sztucznych, odpadów higienicznych np. wacików, podpasek, pieluch, ręczników i chusteczek jednorazowych, tapet, paragonów zdjęć, worków po nawozach i cemencie

co uzyskujemy:

*  odzyskując papier z makulatury chronimy lasy

*  ograniczamy  zużycie energii, wody i zanieczyszczenia powietrza

*  zmniejszamy  ilości odpadów na składowiskach

Wyprodukowania 1 tony papieru powoduje ścięcie 17 drzew. Z 100 ton makulatury można wytworzyć 90 ton papieru.

Szkło  – worek zielony

co wrzucać:

butelki, słoiki, szklane pojemniki po  artykułach spożywczych i kosmetycznych

czego nie wrzucać:

zakrętek, przykrywek, kapsli, korków, ceramiki, porcelany, fajansu, szkła zbrojonego, luster, żarówek, świetlówek, witraży, szkła okiennego, lamp neonowych i halogenowych, termometrów, opakowań z zawartością np.: zepsutego soku, ponieważ zanieczyści całą zawartość, zniczy z zawartością wosku,  itp.

Tworzywa sztuczne worek żółty

co wrzucać:

butelki po napojach i płynach  tzw. PET- y, opakowania z tworzyw sztucznych (PET, pojemniki, karnistry, skrzynki, czyste pojemniki po produktach mlecznych), opakowania po produktach spożywczych, mlecznych, kosmetykach i środkach czystości, pojemniki, skrzynki, kanistry, doniczki, artykuły gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych, plastikowe nakrętki, czyste folie, reklamówki, woreczki, puszki po konserwach, puszki po napojach, drobny złom i metale kolorowe, metalowe kapsle i nakrętki, folię aluminiową, pojemniki po aerozolach, metalowe naczynia kuchenne, garnki, patelnie, sztućce, opakowania wielomateriałowe (kartony po mleku i sokach)

czego nie wrzucać:

Strzykawek, igieł i innych artykułów medycznych,  artykułów higienicznych (pampersów, podpasek, itp.)

co uzyskujemy:

* plastik jest najbardziej popularną substancją na świecie. Zastąpił on bardzo szybko drewno, metal i wiele innych materiałów ze względu na swoją niższą cenę. Jest jednak mało bezpiecznym tworzywem ze względu na to, że nie ulega biodegradacji, a rozkładają się

w glebie tworzy niebezpieczną substancję. Recykling plastiku pozwala przetworzyć go na następny, ograniczając produkcję nowego. Poddając tworzywa sztuczne powtórnemu przerobowi oszczędzamy węgiel, ropę naftową, surowce których zasoby kurczą się

w zastraszającym tempie. Niestety ze względu na swoją budowę tworzywa sztuczne są praktycznie nierozkładalne. Nie wolno również ich spalać, ponieważ do powietrza trafia wtedy bardzo dużo substancji rakotwórczych- butelka plastikowa rozkłada się 500 lat.

Odpady bio - worek brązowy

co wrzucać:

drobne gałęzie drzew i krzewów, liście, trawę, kwiaty, trociny i korę drzew, odpady pochodzenia roślinnego

czego nie wrzucać:

kości zwierząt, mięsa, padliny zwierząt, drewna impregnowanego, płyt wiórowych, odchodów zwierząt, popiołu, ziemi, kamieni, odpadów kuchennych, roślin zaatakowanych chorobami

Gruz, popiół worek popielaty

co wrzucać:

zimny popiół, drobny gruz, drobne kawałki cegieł, pustaków, pył budowlany, ceramikę, gliniane doniczki, fajans, porcelanę

czego nie wrzucać:

gruzu budowlanego o dużym rozmiarze i ciężarze, gorącego lub ciepłego popiołu, płyt kartonowo – gipsowych

Zmieszane – worek czarny

co wrzucać:

pampersy,  podpaski, waciki higieniczne i inne art. higieniczne, zabrudzone i tłuste folie, papiery, reklamówki, woreczki, zużyte gąbeczki i ściereczki, kości zwierząt, lustra, witraże, znicze z zawartością wosku, tapety, kalki, bandaże, waciki opatrunkowe, odchody zwierząt, paragony, zdjęcia, inne odpady, które nie podlegają segregacji

czego nie wrzucać:

leków przeterminowanych, żarówek, świetlówek, baterii, akumulatorów,, chemikaliów np.: farb, olejów, rozpuszczalników, środków ochrony roślin, plastikowych zabawek  na baterie, odpadów budowlanych

Sprzęt elektryczny i elektroniczny tj. Lodówki, pralki, telewizory, komputery i inny sprzęt RTV i AGD wystawimy w dniu zbiórki obok pojemnika i worków na odpady.

Odpady niebezpieczne i problematyczne natomiast możemy odwieźć do Punktu Zbiórki Odpadów Problematycznych. Punkt ten znajduje się w Leżajsku, ul. Podolszyny 1.

Możemy przywieźć  do Punktu takie odpady jak styropian, szkło okienne, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe, świetlówki zawierające rtęć, odpady budowlane i rozbiórkowe, baterie i akumulatory.

Każdy z nas powinien pracować nad tym, aby ograniczyć ilość powstających odpadów.

Zapobiegać powstawaniu odpadów możemy np. w trakcie robienia zakupów. Nie korzystajmy z plastikowych reklamówek, wybieramy towary w opakowaniach wielokrotnego użytku np. w butelkach zwrotnych. Korzystajmy przy robieniu zakupów z torb wykonanych

z naturalnych materiałów, wybierając się na zakupy zabierajmy ze sobą własne siatki np. torby lniane które posłużą nam przez bardzo długi okres czasu. Jeśli to możliwe kupujmy opakowania szklane, które są zdrowsze, bo szkło nie wchodzi w reakcje z przechowanymi

w nich produktami, zwłaszcza z żywnością.

Zawsze zgniatajmy puszki, kartony i butelki plastikowe przed wrzuceniem do pojemnika, wyrzucajmy  butelki bez nakrętek i korków.

Nie kupujmy produktów jednorazowych np. tanich długopisów, maszynek do golenia, plecaków itp. Towar droższy to towar lepszy, który posłuży nam wiele lat. Nie stać nas na ciągłe kupowanie tanich rzeczy, które w konsekwencji i tak okażą  się droższe.

Bardzo ważna jest zmiana sposobu myślenia . Nie traktujmy środowiska naturalnego jakby istniało tylko dla nas. Pamiętajmy, że ono ma służyć także kolejnym pokoleniom. Choć wydaje się to proste i logiczne to jednak – patrząc na to, co znaleźć można w lasach – zdaje się nie wszyscy to rozumieją. Nowa przepisy ustawy zakładają, że Gmina wywiezie każdą ilość śmieci, jaka w danym gospodarstwie powstanie w zamian za uiszczona opłatę.

Uczmy dzieci ekologii, rozmawiajmy o ochronie przyrody, wychowujmy  świadome pokolenie.