Gra edukacyjna

Zgłaszanie awarii

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Raniżów

zgłaszanie awarii pod numerem:

 

17 2500811

 

Kontakt

Urząd Gminy Raniżów

Rynek 6, 36-130 Ranizów

 

tel. 17 2285034

fax 17 2285365

 

Poniedziałek 7:30 - 15:30

Wtorek 7:30 - 15:30

Środa 7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:30

Piątek 7:30 - 15:30

 

Nr konta:

 

Bank Spółdzielczy Głogów Młp.

23 9159 1049 2002 1000 0130 0005

Segragacja

Selektywna Zbiórka Odpadów to: Segregacja

 

Produkujemy coraz więcej odpadów. Jest to cywilizacyjny uboczny aspekt naszego życia. Musimy mądrze i rozsądnie z tym problemem sobie poradzić, aby nie powodować degradacji naszego środowiska. Odpady, które wszyscy wytwarzamy, ich segregacja, zbiórka stały się naszym wspólnym problemem.

 

SEGREGACJA ODPADÓW JEST METODĄ USPRAWNIAJĄCĄ UNIESZKODLIWIANIE ORAZ ODZYSK ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ STAĆ SIĘ WARTOŚCIOWYM SUROWCEM.

JEST TO ZBIERANIE ODPADÓW DO SPECJALMNIE OZNACZONYCH POJEMNIKÓW. FAKT CZY SEGREGUJEMY ODPADY CZY ODDAJEMY ZMIESZANE MA ZASADNICZY WPŁYW NA NASZE ZDROWIE.

 

Musimy jako mieszkańcy segregować odpady, aby chronić środowisko naturalne, w którym żyjemy dla własnego dobra i bezpieczeństwa.

 

Najlepszym rozwiązaniem jest rozpoczęcie segregacji odpadów już w naszych domach

i mieszkaniach. Selektywna zbiórka odpadów umożliwia ograniczenie ilości śmieci jakie trafiają na składowiska oraz umożliwia odzyskanie surowców wtórnych, poprzez ponowne wykorzystanie. Dzięki segregacji możemy odzyskać surowce nadające się do ponownego użycia. Produkt staje się odpadem, kiedy przestaje być nam użyteczny. Należy go wówczas wyrzucić w odpowiednie miejsce, aby nie stanowił dla nas żadnego zagrożenia, dając mu jednocześnie „drugie życie", tj. szansę na to, że odpad znów stanie się użyteczny. Segregując odpady przyczyniamy się do ochrony środowiska. Od 1 lipca segregacja odpadów pozwoli nam zaoszczędzić również pieniądze.

 

Przepisy nowej ustawy gwarantują, że opłata za odpady posegregowane będzie niższa. Segregacja to czysty zysk.

 

 

Pamiętaj!

 • - Segregacja odpadów chroni środowisko, w którym żyjesz,

 • - Najbardziej skuteczne jest segregowanie odpadów w miejscu ich powstawania, to znaczy w Twoim domu,

 • - Każda tona odzyskanej makulatury pozwoli zaoszczędzić 1200 litrów wody
  w papierni oraz 2,5m3 przestrzeni na składowisku,

 • - Wyprodukowanie 1 tony papieru to ścięcie średnio 17 drzew,

 • - Powtórne wykorzystanie około 1 tony szkła pozwala zaoszczędzić: 580 kg piasku, 180 kg sody kalcynowanej, 180 kg wapienia i 60 kg skalenia,

 • - Folię należy wrzucać do pojemników przeznaczonych na plastik a nie do odpadów zmieszanych,

 • - W przyrodzie papierowa chusteczka rozkłada się przez 3 miesiące, zapałka przez 6 miesięcy, niedopałek papierosa z filtrem 1-2 miesięcy, guma do żucia przez 5 lat, puszka przez 200 lat, a plastikowa butelka przez 100 do 1000 lat, butelki szklane 4000 lat. Z 27 plastikowych butelek można wyprodukować jedną bluzę  z polaru, z 19 000 puszek po konserwach 1 samochód, a z 670 puszek po napojach gazowanych 1 rower,

 • - Odzyskując szkło tylko z 1 butelki można zaoszczędzić tyle energii ile zużyłaby 100W żarówka świecąca bez przerwy 4 godziny (szkło nie ulega rozkładowi i może być wykorzystywane nieograniczoną ilość razy).

Korzyści jakie płyną z selektywnej zbiórki odpadów to:

 

 • - Bardziej czyste powietrze

 • - Piękniejsze lasy

 • - Zdrowsze gleby

 • - Czyste miejsca, w których żyjemy

 • - Lepszy wizerunek oraz estetyka naszej okolicy

 • - Czyste sumienie - Nie zostawiam śmietnika przyszłym pokoleniom

 

Pamiętaj, że:

 

Aby selektywna zbiórka przyniosła wymierne efekty konieczne jest zaangażowanie wszystkich mieszkańców gminy, więc jeśli jeszcze nie segregujesz odpadów zacznij już od dziś!

Oto kilka uwag dotyczących segregacji odpadów:

 

Papier - worek niebieski

co wrzucać:

gazety, książki, zeszyty, katalogi, prospekty, foldery, torby i worki papierowe, tektury, kartony oraz opakowania wykonane z tych materiałów, pojedyncze opakowania wielomateriałowe, takie jak kartony po sokach, mleku itp. jeśli mamy jeden - dwa, jeżeli więcej to wrzucamy do worka pomarańczowego.

Przed wrzuceniem papieru do pojemnika należy usunąć wszystkie zszywki, klamerki czy inne metalowe lub plastikowe elementy.

czego nie wrzucać:

kalek, tapet, zatłuszczonego papieru np. papierowych opakowań po maśle, margarynie, twarogu, opakowań z domieszką tworzyw sztucznych, odpadów higienicznych np. wacików, podpasek, pieluch itp.

co uzyskujemy:

 

* odzyskując papier z makulatury chronimy lasy

* ograniczamy zużycie energii, wody i zanieczyszczenia powietrza

* zmniejszamy ilości odpadów na składowiskach

 

Wyprodukowania 1 tony papieru powoduje ścięcie 17 drzew. Z 100 ton makulatury można wytworzyć 90 ton papieru.

 

Szkło białe i kolorowe - worek biały

 

co wrzucać:

butelki, słoiki, szklanki, stłuczkę szklaną bez metalu i tworzyw sztucznych, bez kapsli, zakrętek, obrączek na szyjkach itp.

czego nie wrzucać:

zakrętek, przykrywek, kapsli, korków, ceramiki, porcelany, fajansu, szkła zbrojonego, luster, żarówek, szkła okiennego, szyb samochodowych, lamp neonowych i halogenowych, termometrów, opakowań z zawartością np.: zepsutego soku, ponieważ zanieczyści całą zawartość , monitorów i lamp telewizyjnych itp.

co uzyskujemy:

 

* odzyskując szkło tylko z 1 butelki można zaoszczędzić tyle energii ile zużyłaby 100W żarówka świecąca bez przerwy przez 4 godziny

 

szkło nie ulega rozkładowi, możne natomiast być przetwarzane nieograniczoną ilość razy

 

Odpady zielone - worek zielony

co wrzucać

drobne gałęzie drzew i krzewów, liście, kwiaty i skoszona trawa, trociny i kora drzew

czego nie wrzucać:

odpadów kuchennych, owoców i warzyw, ziemi i kamieni, roślin zaatakowanych chorobami

Odpady ulegające biodegradacji - worek brązowy

co wrzucać

odpady pochodzenia roślinnego, owoce i warzywa

czego nie wrzucać:

kości zwierząt, mięsa, padliny zwierząt, oleju jadalnego, drewna impregnowanego, płyt wiórowych, bandaży i wacików opatrunkowych, artykułów higienicznych: pampersów, podpasek itp., odchodów zwierząt, popiołu, papieru

 

Drobny gruz i zimne popioły - worek szary

co wrzucać

zimny popiół, drobny gruz budowlany, drobne kawałki cegieł i pustaków, pył budowlany, ceramika i doniczki, fajans i porcelana

czego nie wrzucać:

gruzu budowlanego o dużym rozmiarze, dużych kawałków cegieł i pustaków, gorącego lub ciepłego popiołu, płyt kartonowo gipsowych

 

Tworzywa sztuczne - worek żółty

 

co wrzucać:

butelki po napojach tzw. PET- y, opakowania z tworzyw sztucznych (PET, pojemniki, karnistry, skrzynki, czyste pojemniki po produktach mlecznych), pojemniki po materiałach sypkich, artykuły gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych, karnistry, folie, reklamówki, butelki po olejach, butelki po środkach ochrony roślin (płukane dwu-, - trzykrotnie), drobny złom, butelki i akumulatorki itp.

 

czego nie wrzucać:

artykułów wykonanych z połączenia tworzyw sztucznych z innymi materiałami, tworzyw piankowych, opakowań po farbach, substancjach żrących, butelek po olejach silnikowych

 

co uzyskujemy:

* plastik jest najbardziej popularną substancją na świecie. Zastąpił on bardzo szybko drewno, metal i wiele innych materiałów ze względu na swoją niższą cenę. Jest jednak mało bezpiecznym tworzywem ze względu na to, że nie ulega biodegradacji, a rozkładają się

w glebie tworzy niebezpieczną substancję. Recykling plastiku pozwala przetworzyć go na następny, ograniczając produkcję nowego. Poddając tworzywa sztuczne powtórnemu przerobowi oszczędzamy węgiel, ropę naftową, surowce których zasoby kurczą się

w zastraszającym tempie. Niestety ze względu na swoją budowę tworzywa sztuczne są praktycznie nierozkładalne. Nie wolno również ich spalać, ponieważ do powietrza trafia wtedy bardzo dużo substancji rakotwórczych- butelka plastikowa rozkłada się 500 lat.

Metale - worek czerwony

 

co wrzucać:

puszki po konserwach, puszki po napojach, drobny złom i metale, metalowe kapsle

i zakrętki, folia aluminiowa, metalowe naczynia kuchenne garnki i patelnie, sztućce metalowe

czego nie wrzucać:

igieł i innych artykułów medycznych, nie opróżnionych opakowań po lekach, farbach, lakierach, baterii i akumulatorków, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Opakowania wielomateriałowe - worek pomarańczowy

 

co wrzucać:

kartony po mlekach i soku

czego nie wrzucać:

zabawek, nieopróżnionych opakowań po lekach, zużytego sprzętu elektrycznego

i elektronicznego

Wszystkie odpady, które nie podlegają segregacji - worek czarny

 

co wrzucać:

wrzucamy podpaski, pampersy, waciki, artykuły higieniczne, zabrudzone i tłuste folie, zabrudzone reklamówki i woreczki, zużyte gąbki i ściereczki, zużyte obuwie i odzież, kości zwierząt, szkło żaroodporne ceramika i porcelana, szkło kryształ, lustra, witraże i znicze

z zawartością wosku, kalkę, zabrudzone i tłuste papiery, tapety, bandaże i opatrunki, odchody zwierząt i inne odpady, które nie kwalifikują się do segregacji

czego nie wrzucać:

leków, chemikaliów np. farb, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, środków ochrony roślin i ich opakowań, baterii i akumulatorów

Sprzęt elektryczny i elektroniczny tj. Lodówki, pralki, telewizory, komputery i inny sprzęt RTV i AGD wystawimy w dniu zbiórki obok pojemnika i worków na odpady.

Odpady niebezpieczne i problematyczne natomiast możemy odwieźć do Punktu Zbiórki Odpadów Problematycznych. Punkt ten znajduje się w Leżajsku, ul. Podolszyny 1.

Możemy przywieźć do Punktu takie odpady jak styropian, szkło okienne, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe, świetlówki zawierające rtęć, odpady budowlane i rozbiórkowe, baterie i akumulatory.

Każdy z nas powinien pracować nad tym, aby ograniczyć ilość powstających odpadów.

Zapobiegać powstawaniu odpadów możemy np. w trakcie robienia zakupów. Nie korzystajmy z plastikowych reklamówek, wybieramy towary w opakowaniach wielokrotnego użytku np. w butelkach zwrotnych. Korzystajmy przy robieniu zakupów z torb wykonanych

z naturalnych materiałów, wybierając się na zakupy zabierajmy ze sobą własne siatki np. torby lniane które posłużą nam przez bardzo długi okres czasu. Jeśli to możliwe kupujmy opakowania szklane, które są zdrowsze, bo szkło nie wchodzi w reakcje z przechowanymi

w nich produktami, zwłaszcza z żywnością.

Zawsze zgniatajmy puszki, kartony i butelki plastikowe przed wrzuceniem do pojemnika, wyrzucajmy butelki bez nakrętek i korków.

Nie kupujmy produktów jednorazowych np. tanich długopisów, maszynek do golenia, plecaków itp. Towar droższy to towar lepszy, który posłuży nam wiele lat. Nie stać nas na ciągłe kupowanie tanich rzeczy, które w konsekwencji i tak okażą się droższe.

Bardzo ważna jest zmiana sposobu myślenia . Nie traktujmy środowiska naturalnego jakby istniało tylko dla nas. Pamiętajmy, że ono ma służyć także kolejnym pokoleniom. Choć wydaje się to proste i logiczne to jednak - patrząc na to, co znaleźć można w lasach - zdaje się nie wszyscy to rozumieją. Nowa przepisy ustawy zakładają, że Gmina wywiezie każdą ilość śmieci, jaka w danym gospodarstwie powstanie w zamian za uiszczona opłatę.

Uczmy dzieci ekologii, rozmawiajmy o ochronie przyrody, wychowujmy świadome pokolenie.