Gra edukacyjna

Zgłaszanie awarii

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Raniżów

zgłaszanie awarii pod numerem:

 

17 2500811

 

Kontakt

Urząd Gminy Raniżów

Rynek 6, 36-130 Ranizów

 

tel. 17 2285034

fax 17 2285365

 

Poniedziałek 7:30 - 15:30

Wtorek 7:30 - 15:30

Środa 7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:30

Piątek 7:30 - 15:30

 

Nr konta:

 

Bank Spółdzielczy Głogów Młp.

23 9159 1049 2002 1000 0130 0005

Opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się co miesiąc zgodnie z kwotą zadeklarowaną w deklaracji.

Kwota opłaty w przypadku gospodarstw jedno i dwuosobowych wynosi 15 zł (śmieci segregowane).

W gospodarstwach trzy i więcej osobowych 20 złotych. Opłata za śmieci niesegregowane wynosi niezależnie od liczby osób zamieszkujących nieruchomość 40 zł . Dopuszcza się dokonanie zapłaty za kilka miesięcy z góry lub za cały rok z góry.

Opłatę wnosi się gotówką w kasie Urzędu Gminy, pokój nr 11 lub przelewem bankowym na rachunek bankowy Urzędu Gminy:

Bank Spółdzielczy Głogów Młp. 23 9159 1049 2002 1000 0130 0005

Od dnia 1 sierpnia 2016r. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie w terminie do ostatniego dnia danego miesiąca, w którym nastąpił odbiór odpadów, np. jeśli odbiór śmieci nastąpił w miesiącu sierpniu należy wnieść opłatę do 31 sierpnia 2016 roku. Opłata będzie obejmowała okres od 1-go do 31-go sierpnia 2016 roku.

Ważne: w tytule wpłaty należy napisać okres którego dotyczy opłata oraz imię

i nazwisko osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty tj. składającej deklarację.

Przykład: „Opłata za wywóz i zagospodarowanie odpadów za sierpień 2016r. Jan Kowalski, Raniżów, ul. Słoneczna 1".

Informujemy również, że od dnia 1 sierpnia 2016r nie będą prowadzone usługi dodatkowe (mycie i dzierżawa pojemników).